ДОБРЕ ДОШЛИ

ТИНЧЕВИ и КО ООД е частна компания, извършваща счетоводни услуги, данъчни консултации, консултантски услуги по управление на бизнес процеси в различни фирми, управление и отчитане на европроекти, разработване и поддържане на фирмени профили /домейни/ и други бизнес услуги.

ЗА НАС

10 години доверие!
През 2008 година фирмата стартира с ентусиазъм и надеждата за добро бъдеще. Тя предлага професионална работа, прецизност, лоялност и конфиденциалност.
За 10 години е натрупан достатъчно богат опит в отчетността на всички сфери на стопанския живот. Специалистите ни отлично се ориентират в непрекъснато променящата се нормативна база.

За нас

ПРОЕКТИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ

19.05.2022 г.

Процедура за определяне на изпълнител чрез „ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА“ с предмет:
„Изпълнение на информационни кампании по проект "Демонстрационен проект за подготовка за повторна употреба и рециклиране на употребявани матраци"“, финансиран по процедура: BG16M1OP002-2.009 "Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците", със средства от Оперативна програма “Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейскя съюз

Прочети още...

16.05.2022 г.

Решение/Заповед №3/14.05.2022 г. за прекратяване на процедура „ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА“ за определяне на изпълнител с предмет: „Изпълнение на информационни кампании по проект BG16M1OP002-2.009-0059-С001 "Демонстрационен проект за подготовка за повторна употреба и рециклиране на употребявани матраци"

Прочети още...

02.05.2022 г.

Процедура за определяне на изпълнител чрез „ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА“ за определяне на изпълнител с предмет:
„Изпълнение на информационни кампании по проект BG16M1OP002-2.009-0059-С001 "Демонстрационен проект за подготовка за повторна употреба и рециклиране на употребявани матраци", финансиран по процедура: BG16M1OP002-2.009 "Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците", със средства от Оперативна програма “Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейскя съюз

Прочети още...