ДОБРЕ ДОШЛИ

ТИНЧЕВИ и КО ООД е частна компания, извършваща счетоводни услуги, данъчни консултации, консултантски услуги по управление на бизнес процеси в различни фирми, управление и отчитане на европроекти, разработване и поддържане на фирмени профили /домейни/ и други бизнес услуги.

ЗА НАС

10 години доверие!
През 2008 година фирмата стартира с ентусиазъм и надеждата за добро бъдеще. Тя предлага професионална работа, прецизност, лоялност и конфиденциалност.
За 10 години е натрупан достатъчно богат опит в отчетността на всички сфери на стопанския живот. Специалистите ни отлично се ориентират в непрекъснато променящата се нормативна база.

За нас

ПРОЕКТИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ

28.06.2019 г.

Информационно съобщение за изпълнение на проект  BG05M9OP001-2.010- 0288-С01 „Създаване на ново социално предприятие ”Майсторилница” в ТИНЧЕВИ и КО ООД".

Прочети още...

28.05.2018 г.

проект: BG05M9OP001-2.010- 0288-С01 „Създаване на ново социално предприятие ”Майсторилница” в ТИНЧЕВИ и КО ООД”.

Прочети още...

19.07.2016 г.

Договор № ОЗ-3-04-02-77#4 / дата 19.07.2016 г.

Прочети още...