Основните дейности, които извършваме са:

Счетоводно обслужване на фирми

ТИНЧЕВИ и КО ООД предлага професионални счетоводни и данъчни консултантски услуги във всички области, свързани с финансово-счетоводните процеси в една организация – счетоводство, финансово и данъчно консултиране, труд и работна заплата на служители и управленския екип, работим с КЕП /квалифициран електронен подпис/.

• Месечно осчетоводяване на документация и информация, съгласно приложимите Национални и Международни счетоводни стандарти

• Организиране и отчитане на корпоративни данъци и ДДС, регистрация и обслужване съгласно ЗДДС

• Представителство пред данъчните органи, включително по време на данъчни ревизии и насрещни проверки, съдействие при изготвяне и подаване на декларации и други изисквани отчетни форми от данъчната администрация

• Изготвяне на междинни финансови отчети за целите на управлението

• Годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишен финансов отчет и данъчна декларация, регистрация на годишен финансов отчет в Търговски регистър

• Всичко свързано с ТРЗ и организация на труда:

- Изготвяне на разчетно-платежни ведомости
- Изчисляване на дължимите осигурителни и данъчни задължения на персонала
- Обработка на болнични листове и подаването им в системата на НОИ
- Ежемесечно подаване на декларации, свързани с персонала
- Изготвяне на необходимите документи за пенсиониране
- Комуникация и представителство пред Инспекция по труда

• Изготвяне на статистически форми

• Изготвяне на бизнес планове, финансови анализи и документи за банкови и други финансиращи институции


Консултантски услуги

ТИНЧЕВИ и КО ООД предлага:
- консултантски услуги по управление на бизнес процеси във вашата фирма
- икономически анализи на стопанската дейност
- подготовка на документи и водене на процедури по лицензиране, разрешителни режими, и други пред различни държавни и общински институции
- управление на недвижими имоти и подготовка на документи за продажбата или отдаването им под наем
- управление и отчитане на европроекти
- разработване на документации и други по ЗОП
- други бизнес услуги за решаване на конкретни фирмени проблеми


Разработване и поддържане на фирмени профили /домейни/

За вас и вашите дружества, обекти и дейност разработваме и поддържаме профили /домейни/: Активни и поддържани от нас в момента профили /домейни/ са:

matraci.info - БОРСА ЗА МАТРАЦИ ВИТ
angelsplace-vienna.eu - ХОТЕЛ ANGEL'S PLACE VIENNA, АВСТРИЯ
bfs-vt.com БФС - ЗОНАЛЕН СЪВЕТ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО
heros-bg.com - ХЕРОС ХОЛДИНГ ГРУП
matraci-honey.com - Матраци ХЪНИ
sofiaelektronik.com - СОФИЯ ЕЛЕКТРОНИК ЕООД
omegaplast.net - ОМЕГА ПЛАСТ ЕООД
profmanagement.eu - ПРОФМЕНИДЖМЪНТ ЕООД
sabevi.biz - СЪБЕВИ ООД
tinchevi.com - ТИНЧЕВИ и КО ООД
nadelinavelcheva.com
nikolova-zadachi.com

През различни периоди от време са създени и поддържани още над 20 профила /домейни/, които по желание на клиентите в момента не са активни.