Договор рег.  № 402-1781-15-11009 от 14.09.2015 г.

В изпълнение на  целите на Национална програма за заетост и професионално обучение на хора с увреждания е осигурена заетост и обучение на 1 лице с увреждане  на  длъжност: «Оператор въвеждане на данни в компютър», шифър по  НКПД 4132 1001 с продължителност 2 години.